Vajalik info

Tähtsad üleriigilised telefoninumbrid, kust saab vajadusel abi ja nõu terviseprobleemide korral:

112         kiirabi 24 h (tasuta)

1220      Perearsti nõuanne 24 h (lauatelefonilt helistades esimesed 5 minutit helistajale tasuta, edasi kehtib kohaliku kõne hind)

1559       Lastearst kuuleb (8.00 – 24.00, tasuline)

16662     Mürgistusteabekeskus (24 h, tavakõne hind)

16363     Haigekassa infotelefon

 

 

Olulised veebiaadressid informatsiooni leidmiseks:

http://haigekassa.ee

http://terviseamet.ee

http://www.terviseinfo.ee

http://1220.ee

 

Vältimatut abi osutatakse:

Tallinna Lastehaigla

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Ida-Tallinna Keskhaigla

Lääne-Tallinna Keskhaigla

error: Content is protected !!