Kasulik teada

Kodukord meie perearstikeskuses

Arsti ja pereõe vastuvõtule tuleb end alati eelnevalt registreerida. Mitme pereliikmega arstile tulles palume panna vastuvõtuaeg igale pereliikmele. Ka siis, kui Te arvate, et Teil on väga kiireloomuline probleem ( kõrvapõletik, põiepõletik vms), oleks hea ette helistada.

NB! E-maili teel vastuvõtule ei registreerita.

Püüdke oma probleem formuleerida väga konkreetselt, et pereõde saaks lähtuvalt Teie haiguse tõsidusest leida Teile sobiva aja.

Kui Te hilinete arsti vastuvõtule on arstil õigus osutada Teile tervishoiuteenust lühema konsultatsiooniaja jooksul või keelduda Teid vastu võtmast. Te peate arvestama, et Teile saaks osutada kvaliteetset tervishoiuteenust, peate kokkulepitud ajast kinni pidama!

Juhul kui Te ei saa kokkulepitud vastuvõtule ilmuda, palume sellest koheselt teatada. Nii saame vabanenud aja pakkuda järgmisele abivajajale.

Esimesel haigestumise päeval nõustab Teid telefoni teel pereõde, hindab tervislikku seisundit, annab soovitused koduseks raviks ja leiab Teile seejärel sobiva aja arsti vastuvõtule.

Pereõde võtab vajadusel vastu need haiged, kes arsti vastuvõtule ei mahu, aga vajavad siiski meditsiinilist otsust. Samuti teeb õde protseduure, vaktsineerib, väljastab tõendeid ja jälgib tervete imikute kasvu ja arengut.

Korduvaid retsepte saate pikendada helistades meie registratuuri numbril 6 572 127. Retseptid jõuavad apteeki kolme tööpäeva jooksul.

Arstide telefonikonsultatsiooni ajal on sageli telefoniliin ülekoormatud, siis palume varuda kannatust.

Uuringute ja analüüside tegemisel lähtub arst Teie kaebustest. Kui Teil patsiendina on huvi teha uuringuid, mis ei haaku Teie kaebustega, tuleb Teil need endal tasuda vastavalt hinnakirjale.

Vajadusel teeme ka koduvisiite ja selle otsustab alati juhtumipõhiselt arst. Kui Teile tundub, et vajate arsti koju, kontakteeruge pereõega, kes nõustab Teid esmaselt ja annab info edasi arstile. Arst helistab Teile asjaolude täpsustamiseks.

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu palume töövõimetuslehte vajaval patsiendil perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokkulepitud tähtaegadest. Haigestumisest või töövõimetuslehe vajadusest palume perearsti või pereõde teavitada haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval. Kui on kokkulepitud korduv vastuvõtt, kuid mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest teavitada perearsti või pereõde. Ilma etteteatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe režiimi rikkumine. Töövõimetuslehte tagantjärele ei vormistata! Traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul väljastatakse töövõimetusleht kiirabikaardi või EMO patsiendikaardi alusel kahe tööpäeva jooksul.

Töövõimetuslehti ei saa alustada e-kirja (elektronposti) teel.

Распорядок в нашем центре семейных врачей

На приём к врачу или семейной сестре всегда необходимо предварительно зарегистрироваться. Приходя на приём с несколькими членами семьи, необходимо заказать номер на каждого члена семьи. Даже в том случае, когда Вы считаете что ваша проблема срочная (воспаление уха или мочевого пузыря), лучше предварительно позвонить.

Старайтесь чётко сформулировать вашу проблему, чтобы сестра смогла исходя из серьёзности Вашего заболевания, подобрать Вам подходящее время для визита к врачу.

Если вы опаздываете на приём, врач вправе сократить время Вашей консультации или отказать Вам в приёме. Имейте в виду, чтобы предложить вам качественную мед. услугу, Вы должны придерживаться назначенного времени!

В случае если Вы не можете прийти на приём к врачу, просим Вас сразу же сообщить об этом. Так мы сможем предложить освободившееся время другому нуждающемуся пациенту.

В первый день болезни Вас консультирует по телефону семейная сестра. Она оценивает состояние здоровья, даёт советы по домашнему лечению, затем подбирает время на приём к врачу.

Семейная сестра ведёт приём пациентов, которые не попали на приём к врачу по времени, но нуждаются в осмотре. Также она выполняет процедуры, вакцинацию, выдаёт справки и следит за здоровьем и развитием грудных младенцев.

Продлить повторные рецепты Вы сможете позвонив в нашу регистратуру по тел. 6 572 127

Во время телефонных консультаций врачей, телефонные линии часто перегружены, поэтому просим Вас запастись терпением.

Обследования и анализы врач назначает исходя из ваших жалоб. Если Вы желаете сдать анализы или пройти обследование, которое не связано с вашими жалобами, Вы должны сами оплатить их в соответствии с прейскурантом.

При необходимости мы делаем домашние визиты и это всегда решается в каждом конкретном случае врачом. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в вызове врача на дом, сначала обратитесь к семейной сестре, которая проконсультирует Вас и передаст информацию врачу. Врач перезвонит Вам.

Лист по временной нетрудоспособности это финансовый документ, поэтому просим нуждающихся в нём пациентов придерживаться назначенного врачом или сестрой времени. Если Вы заболели и нуждаетесь в листе по временной нетрудоспособности, сообщите об этом врачу или сестре в тот же день или на следующий рабочий день. Если Вам назначен повторный визит, но Вы по какой-то неожиданной причине не можете прийти на приём– сообщите об этом. Если Вы не явились на приём к врачу, заранее не предупредив– это будет считаться нарушением режима. Лист по временной нетрудоспособности не оформляется задним числом! В случае травм или необходимости в экстренной помощи лист по временной нетрудоспособности выдаётся в течении 2 рабочих дней на основании документов со скорой помощи или EMO ( отделение экстренной медицинской помощи).

Уважаемые пациенты, просим вас обратить внимание на то, что больничный лист не открывается по электронному письму (имэйлу).

error: Content is protected !!