Kasulik teada

Kodukord meie perearstikeskuses

Arsti ja pereõe vastuvõtule tuleb end alati eelnevalt registreerida. Mitme pereliikmega arstile tulles palume panna vastuvõtuaeg igale pereliikmele. Ka siis, kui Te arvate, et Teil on väga kiireloomuline probleem (kõrvapõletik, põiepõletik, vms), oleks hea ette helistada.

NB! Al. 1.07.2024 terviseandmete turvalisuse eesmärgil e-maili teel nõustamist ei toimu. Edaspidi palume kasutada www.perearst24.ee platvormi.

Püüdke oma probleem formuleerida väga konkreetselt, et pereõde saaks lähtuvalt Teie haiguse tõsidusest leida Teile sobiva aja.

Kui Te hilinete arsti vastuvõtule on arstil õigus osutada Teile tervishoiuteenust lühema konsultatsiooniaja jooksul või keelduda Teid vastu võtmast. Tuleb meeles pidada, et kvaliteetse meditsiinilise abi saamiseks, peate kokkulepitud ajast kinni pidama!

Juhul kui Te ei saa kokkulepitud vastuvõtule ilmuda, palume sellest koheselt teatada. Nii saame vabanenud aja pakkuda järgmisele abivajajale.

Meie perearstikeskuses esmane kontakt on pereõde, kes hindab tervislikku seisundit, annab soovitused koduseks raviks ja vajadusel leiab Teile sobiva aja vastuvõtule.

Palume helistamisel varuda kannatlikkust kui Teie kõnele koheselt ei vastata. Kui telefoniliin on ülekoormatud, palume kasutada platvormi www.perearst24.ee.

Pereõde võtab vastu ägedalt haigestunud patsiente, kes vajavad kiireloomulist meditsiinilist abi. Samuti teeb õde protseduure, vaktsineerib, väljastab tõendeid ja jälgib tervete imikute kasvu ja arengut.

Uuringute ja analüüside tegemisel lähtub arst Teie kaebustest. Kui Teil on huvi teha uuringuid, mis ei haaku Teie kaebustega, tuleb Teil need endal tasuda vastavalt hinnakirjale.

Vajadusel teeme ka koduvisiite, selle otsustab alati juhtumipõhiselt arst. Kui Teile tundub, et vajate arsti koju, kontakteeruge pereõega, kes nõustab Teid esmaselt ja annab info edasi arstile.

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu palume töövõimetuslehte vajaval patsiendil perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokkulepitud tähtaegadest. Haigestumisest või töövõimetuslehe vajadusest palume perearsti või pereõde teavitada haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval. Kui on kokkulepitud korduv vastuvõtt, kuid mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest teavitada perearsti või pereõde. Ilma etteteatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe režiimi rikkumine.

Töövõimetuslehte tagantjärele ei vormistata! Traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul väljastatakse töövõimetusleht kiirabikaardi või EMO patsiendikaardi alusel ühe tööpäeva jooksul. Kui haigestute perearstikeskuse töövälisel ajal, palume olukord fikseerida perearstide nõuandeliinil 1220 või www.perearst24.ee platvormi kaudu.

Распорядок в нашем центре семейных врачей

На прием к врачу или семейной сестре всегда необходимо предварительно зарегистрироваться. Приходя на приём с несколькими членами семьи, необходимо забронировать время на каждого члена семьи. Даже в том случае, когда Вы считаете, что Ваша проблема срочная (воспаление уха или мочевого пузыря), лучше предварительно позвонить.

NB! Начиная с 1.07.2024 в целях безопасности личных данных консультирование по электронной почте прекращено. В дальнейшем просим использовать платформу www.perearst24.ee.

Старайтесь чётко сформулировать Вашу проблему, чтобы медсестра смогла подобрать Вам подходящее время для визита, исходя из серьёзности Вашего заболевания.

Если Вы опаздываете на приём, врач имеет право сократить время Вашей консультации или отказать Вам в приёме. Следует придерживаться назначенного времени, чтобы была возможность оказать Вам качественную медицинскую помощь!

Если Вы не можете прийти на приём, просим Вас сразу же сообщить об этом. Так мы сможем предложить освободившееся время другому нуждающемуся пациенту.

В нашем центре семейных врачей первым контактом является медсестра, которая оценивает состояние здоровья, даёт советы по домашнему лечению и при необходимости регистрирует на приём.

Просим быть терпеливыми, если на Ваш звонок на успевают ответить сразу. Если телефонная линия перегружена, просим использовать платформу www.perearst24.ee.

Медсестра ведёт приём пациентов, которые нуждаются в медицинской помощи. Также она выполняет процедуры, вакцинацию, выдаёт справки и следит за здоровьем и развитием детей.

Обследования и анализы врач назначает, исходя из Ваших жалоб. Если Вы желаете сдать анализы или пройти обследование, которое не связано с Вашими жалобами, Вы должны сами оплатить их в соответствии с прейскурантом.

При необходимости ( по решению врача) мы делаем домашние визиты. Если Вы считаете, что нуждаетесь в вызове врача на дом, сначала обратитесь к медсестре, которая проконсультирует Вас и передаст информацию врачу.

Лист по временной нетрудоспособности – это финансовый документ, поэтому просим нуждающихся в нём пациентов придерживаться назначенного врачом или сестрой времени. Если Вы заболели и нуждаетесь в листе по временной нетрудоспособности, сообщите об этом врачу или сестре в тот же день или на следующий рабочий день. Если Вам назначен повторный визит, но Вы по какой-то неожиданной причине не можете прийти на приём, сообщите об этом. Если Вы не явились на приём, заранее не предупредив – это будет считаться нарушением режима.

Лист по временной нетрудоспособности не оформляется задним числом! В случае травм или необходимости в экстренной помощи лист по временной нетрудоспособности выдается в течение 1 рабочего дня на основании документов скорой помощи или отделения экстренной медицины. Если Вы заболели в нерабочие часы центра семейных врачей, просим зафиксировать ситуацию по консультационному телефону семейного врача 1220 или через платформу www.perearst24.ee.

error: Content is protected !!