Teenuste hinnakiri

Kehtib alates 8.05.2023

Koduvisiit

Täiskasvanud
5 EUR
Pensionärid
5 EUR
Lapsed alates 2. eluaastast
5 EUR

Ravikindlustuseta/nimistu välised isikud

Arsti vastuvõtt
40 EUR
Arsti korduv vastuvõtt
35 EUR
Õe vastuvõtt
25 EUR

Mootorsõidukijuhi tervisetõend
30 EUR
Relvaloa tervisetõend
35 EUR
Tervisetõend tööle (ilma röntgenuuringu ja bak. analüüsita)
20 EUR
Tervisetõend tööle (sisaldab röntgenuuringut)
40 EUR
Tervisetõend tööle (sisaldab ainult bak. analüüsi)
55 EUR
Tervisetõend tööle (sisaldab röntgenuuringut ja bak. analüüsi)
75 EUR
Tõend (kindlustusele, turismifirmale,kaitseliidule, kohtu-ja uurimisorganitele, välisriiki tööle või õppima jne
30 EUR
Tõend (muu tõend arsti otsusel)
5 EUR
Koopia tervisekaardist patsiendi soovil
10 EUR
Saatekirja, haiguslehe jne dublikaat
2 EUR
Vaktsineerimisepass
10 EUR
Retsept kindlustamata isikule
10 EUR

Teostatakse tasulisi uuringuid ja analüüse patsiendi soovil (hinnakiri registratuuris)
Teostatakse erinevaid tasulisi vaktsineerimisi (hinnakiri registratuuris)

error: Content is protected !!