Kehtib alates 01.01.2015

Koduvisiit

 • Täiskasvanud
  5 EUR
 • Pensionärid
  5 EUR
 • Lapsed alates 2.eluaastast
  5 EUR

Ravikindlustuseta/nimistu välised isikud

 • Arsti vastuvõtt
  20 EUR
 • Arsti korduv vastuvõtt
  15 EUR
 • Õe vastuvõtt
  13 EUR
 • Retsepti väljastamine
  5 EUR
 • Autojuhilubade tõend
  20 EUR
 • Relvaloa tõend
  25 EUR
 • Tervisetõend (sisaldab kopsuröntgenit)
  20 EUR
 • Tervisetõend (sisaldab röntgen+bak. analüüs)
  32 EUR
 • Tõend (kindlustusele, turismifirmale, kaitseliidule, kohtu- ja uurimisorganitele, välisriiki tööle või õppima jne)
  13 EUR
 • Tõend (laager, ujula)
  2 EUR
 • Tõend (spordiklubi, võistlused)
  4 EUR
 • Koopia tervisekaardist patsiendi soovil
  3 EUR
 • Saatekirja, haiguslehe jne dublikaat
  2 EUR
 • Vaktsineerimisepass
  3 EUR

Teostatakse tasulisi uuringuid ja analüüse patsiendi soovil (hinnakiri registratuuris)
Teostatakse erinevaid tasulisi vaktsineerimisi (hinnakiri registratuuris)